Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Arkadiusz Maksymilian
Marszałek Dworu
Laurẽt Gedeon I
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Sekretarz Koronna
Fatima Marcjan-Chojnacka
Sekretarz Koronny
Antoni Kacper Burbon-Conti
Rada Ministrów
Minister Spraw Wewnętrznych
Anastasia Windsachen
Minister Obrony
Bartosz von Thorn-Janiczek
Minister Rycerstwa i Podkomorstwa
Laurẽt Gedeon I
Podkanclerzy, Minister Edukacji i Nauki
Santiago Vilarte von Hippogriff
Minister Kultury i Religii
Krzysztof Windsor
Sejm
Poseł na Sejm
Damiano á-la-Triste
Wicemarszałkini Sejmu
Fatima Marcjan-Chojnacka
Poseł na Sejm
Tomasz Liberi
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Antoni Kacper Burbon-Conti
Asesor (do 01.05.2021 r.)
Piotr de Zaym
Asesor (do 17.12.2021 r.)
Santiago Vilarte von Hippogriff
Asesor (do 10.03.2022 r.)
Antoni Kacper Burbon-Conti
Asesor (do 19.05.2022 r.)
Konrad Einsiedler von Hippogriff
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Laurẽt Gedeon I
Podprefekt Generalny
Tomasz Liberi
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Dyrektor SOBOS
Krzysztof Windsor
Senat
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Związku Winkulijskim
Federant Rockwell
Ambasador w Zjednoczonym Państwie Voxlandu i Westlandu
Ola Marcjan-Chojnacka
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Krzysztof Windsor
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ola Marcjan-Chojnacka
Ambasador w Palatynacie Leocji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria
Fatima Marcjan-Chojnacka
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Santiago Vilarte von Hippogriff
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Lord Szambelan Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Naczelna Izba Architektury
Radca
Prokrustes
Radca, Sekretarz
Avril von Levengothon