Dewiza
Arbitramur temetum plenum atque alias res plenas auctoritatis esse-Klientów i sprawy traktujemy poważnie