Miasta Księstwa Sarmacji

M00021, Hasseland, 27 mieszkańców

Angemont

M00026, Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, 11 mieszkańców

Bazylea

M00010, Henryk Leszczyński, 9 mieszkańców

Czarnolas

M00004, Starosarmacja, 11 mieszkańców

Fer

M00022, Starosarmacja, 7 mieszkańców

Harz

M00001, Starosarmacja, 27 mieszkańców

Książęce Miasto Grodzisk