Instytucja Prywatna
Kościół Rotryjski

O instytucji
bX20Gc10.png
Lud Boży zamieszkujący Księstwo Sarmacji powierzony został 25 kwietnia 2019 r. wolą Jego Świątobliwości Piusa Leona I opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo biskupa diecezjalnego, jako własny jego pasterz.

Do dnia 15 lutego 2020 roku siedzibą Kościoła Rotryjskiego było Opactwo Terytorialne w Teplicach pod zarządem Towarzystwa Jezusowego i było ono podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jego siedzibą był klasztor pw. św. Marka Ewangelisty w Teplicach (Federacja Slawonii), ulokowany przy kościele pw. św. Dominika. Opatem terytorialnym był ks. inf. Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ. W ramach opactwa posługiwał ks. Tadeusz von Hippogriff-Piccolomini SJ, który pełnił funkcję Przeora Opactwa Teplickiego.

Od dnia 15 lutego 2020 r., decyzją Patriarchy Rotrii Piusa Leona II, który w tym czasie przebywał z wizytą apostolską w Księstwie Sarmacji, opactwo zostało podniesione do rangi diecezji, a opat został mianowany administratorem apostolskim.

Od 16 lutego 2020 r. pierwszym biskupem diecezji Teplice, a zarazem pierwszym prymasem Księstwa Sarmacji był biskup Pius Maria Medycejski. Dotychczasowy administrator apostolski został mianowany wikariuszem biskupim diecezji Teplice. Niedługo potem powołano diecezję Angemont oraz struktury Kościoła w Hasselandzie. Od 18 lutego 2020 r. administratorem apostolskim diecezji Angemont był ks. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini SJ.

Po spłonięciu katedry w Teplicach i zamieszkach w Księstwie Sarmackim, dotychczasowy biskup Teplicki urzędował w Angemoncie. Po wyborze kardynała Janusza Adama Zabieraja na tron Pawłowy w 2021 roku nastąpiła reorganizacja struktur Kościoła Rotryjskiego w Księstwie Sarmacji. Tym samym diecezja Angemont została rozciągnięta na cały obszar Sarmacji, zaś biskup w niej urzędujący pełni funkcję Prymasa Królestwa Hasselandu i całej Sarmacji. Pierwszym prymasem dnia 12 lutego 2021 r. został biskup Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ, który rozbudował struktury diecezji, ale w wyniku zamieszek spowodowanych jego niepopularnością, musiał opuścić kraj. Patriarcha Piotr jego następcą mianował 4 marca 2021 r. kardynała Aureliusza Wawrzyńca Medycejskiego Zepa SJ, który urząd sprawował do chwili objęcia Tronu Pawłowego. Jako Patriarcha Pius VII biskupem angemonckim mianował 28 kwietnia 2021 r. kardynała Janusza Adama Zabieraja.

Obecnym biskupem Angemontu od 28 kwietnia 2021 r. jest Janusz Adam kardynał Zabieraj OSI. W posługiwaniu pomaga mu ks. dk. Lambert Rosetti, ks. dk Krzysztof Windsor oraz świecki administrator parafii katedralnej Santiago Villarte von Hippogriff. W diecezji posługuje również ks. prob. Krzysztof Hans Arped-Winnicki oraz gościnnie ks. Joahim von Ribertrop von Sarm.
S00269
numer ewidencyjny
Janusz Zabieraj
Biskup Angemont, Prymas Królestwa Hasselandu i całej Sarmacji
Krzysztof Windsor
Wikariusz Generalny
83 872,61 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby