Kościół Rotryjski, Janusz Zabieraj, 12.07.2021 r. o 15:08
List Biskupa Angemont o Zakonie Świętego Izydora
Seria wydawnicza: Listy Pasterskie

Angemont, 12 lipca 2021 r.

0IMx5vbu.png
LIST BISKUPA ANGEMONT
o Zakonie Świętego Izydora

Umiłowani mieszkańcy Królestwa Hasselandu i całego Księstwa Sarmacji,

dziś na mój wniosek Jego Świątobliwość Pius VII erygował Zakon Świętego Izydora, wyznaczając jego siedzibę w Angemoncie oraz mianując mnie pierwszym Generałem Zakonu. Tym samym spełniło się moje marzenie o stworzeniu oryginalnego zakonu, który mógłby działać w mikroświecie. Nie jest to kopia, lecz coś całkowicie oryginalnego. Może w nim działać każdy, kto utożsamia się z jego Regułą. Jest on otwarty dla wszystkich, ponieważ przewiduje zarówno uczestnictwo jako duchowny (ojciec/siostra), jak i świecki (rycerz/dama). Prezentuję Wam teraz jego Regułę.
Cytuję:
Reguła Świętego Izydora

R71st30l.png

My, wierne córki i wierni synowie – czciciele świętego Izydora, zobowiązujemy się przestrzegać poniżej wskazanych wytycznych oraz żyć według nich w czasie naszej wędrówki po świecie wirtualnym

1. O mikroświecie i mikronautach – mikroświat nie jest prostym naśladowaniem świata realnego, lecz równowartościową w stosunku do świata rzeczywistego formą odwzorowania świata idei. Znajduje się on jednak w przestrzeni wirtualnej, której to patronuje święty Izydor z Sewilli. Oznacza to, że jego cnoty winniśmy w szczególności naśladować jako mikronauci.

2. O netykiecie i sztuce wymowy – święty Izydor Sewilski obdarzony był ponoć niezwykłym darem wymowy. Mówiono o nim, że polotem dorównywał Platonowi, wiedzą Arystotelesowi, wymową Cyceronowi, wszechstronnością Dydymowi, erudycją Orygenesowi, powagą św. Hieronimowi, a nauką św. Augustynowi. Takież cechy i my powinniśmy posiadać jako mikronauci. Posługiwać się piękną polszczyzną, dbać o styl, składnię, ortografię i interpunkcję, by sposobem wypowiadania się na forum imponować, a nie powodować zażenowanie. Mikroświat w głównej mierze jest sferą pisma. Nie spamujmy i nie trolujmy. Zachowujmy netykietę i prowadźmy ciekawe narracje. Św. Izydor pisał wszakże: „Na początku słuchaj. Zabieraj głos jako ostatni. Ostatnie słowo jest więcej warte niż pierwsze”. Bądźmy dla siebie mili i kulturalni.

3. O życiu i nauce – święty Izydor powiedział kiedyś: „Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj – jak gdybyś miał umrzeć jutro”. Niech te słowa zapadną nam w pamięć. W mikroświecie możemy nauczyć się wielu nowych rzeczy, dowiedzieć tego, czego nie udałoby się nam pojąć w życiu realnym bądź też nie mielibyśmy na to czasu. Dlaczego więc nie korzystamy z dorobku mikronacyjnej nauki? Uczmy się, nauczajmy, szanujmy wiedzę. Bądźmy aktywni i cieszmy się z wirtualnego życia tak, jakby następnego dnia mielibyśmy się pożegnać na zawsze z dostępem do Internetu. Niech wirtual będzie dla nas prawdziwą odskocznią od reala.

4. O posłudze świeckiej i dobrach świeckich – święty Izydor wskazywał, że niesprawiedliwym jest ten, kto źle używa swoich dóbr. Nie zwracał uwagi na to, iż używanie dóbr jest czymś złym, wręcz przeciwnie – krytykował tylko niewłaściwe używanie dóbr. Dlatego też nie ma nic niegodziwego w staraniu się o świeckie urzędy i zaszczyty, a także w sprawowaniu władzy. Powinniśmy wręcz do tego dążyć, byleby późniejsze obowiązki wypełniać gorliwie, sumiennie z pożytkiem dla Kościoła, państwa oraz dla nas.

5. O kloningu – jak mawiał święty Izydor: „Prawda jest wyższa nad prawdziwym, bowiem prawdziwe wywodzi się z prawdy”. Kloning natomiast, czyli jednoczesne posługiwanie się co najmniej dwiema tożsamościami, jest zaprzeczeniem prawdy. Należy go więc zdecydowanie potępić. Tworzyć klony nie przystoi wiernym uczniom świętego Izydora.

6. O wirtualnej śmierci i metempsychozie – śmierć w warunkach świata wirtualnego stanowi przejście ja wirtualnego ponownie do świata realnego tak, by złączyło się z ja realnym. Nie oznacza to jednak niemożności ponownej emanacji ja wirtualnego w nowy avatar. Dzieje się tak dlatego, że ta część ducha ludzkiego, która wciela się w osobę wirtualną ewoluuje, przeobraża się i dojrzewa. Może w każdej chwili znów zawitać w przestrzeni wirtualnej. Przybierze wtenczas taki avatar, w którym w danym czasie i miejscu pragnie się on realizować. Wierzymy, że owa wędrówka duszy będzie miała miejsce dopóty, dopóki ta część ducha ludzkiego, która wciela się w ja wirtualne nadal odczuwać będzie tęsknotę za trzema elementami, które stanowią istotę mikroświata – ideą, sentymentem i samospełnieniem. Jeżeli przestanie czuć ową tęsknotę, odejdzie ostatecznie do świata idei.
Wydaje mi się, że jest uniwersalna i każdy może ją zaaprobować. Jeżeli zechcecie przyłączyć się do Zakonu, będzie mi bardzo miło. Gdy tylko władze wyznaczą dział Klasztoru pw. św. Izydora w Angemont, rozpocznę narrację związaną z Zakonem. Chciałbym go wykorzystać właśnie do takiej zabawy. Będzie też wtedy można do niego dołączyć.

2oPTPI7U.png
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 934,00 lt
Ten artykuł lubią: Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Joahim von Ribertrop von Sarm, Santiago Vilarte von Hippogriff, Adam Muczek, Fatima Marcjan-Chojnacka, Piotr vel Bocian, Gotfryd Slavik de Ruth, Laurẽt Gedeon I, Sorcha Raven.
Komentarze
Piotr vel Bocian
Reguła faktycznie jasna i uniwersalna. Trzymam kciuki za powodzenie.
Odpowiedz Permalink
Janusz Zabieraj
@Bocian Dziękuję serdecznie. :)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Faktycznie reguła jest uniwersalna, i daje olbrzymie pole do pracy w jej szeregach. Życzę wielu sukcesów i z zaciekawieniem obserwuje rozwój tej instytucji :)
Permalink
Sorcha Raven
Szczęścia, zdrowia i oby Wam się :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.