List Pasterski Opata Teplickiego na Zielone Świątki
Seria wydawnicza: Listy Pasterskie

2UzJz.png

Umiłowani Bracia i Siostry!

W
olą Jego Świątobliwości Piusa Leona I zostałem dziś ponownie mianowany Opatem Teplickim i zwierzchnikiem Kościoła Rotryjskiego w Księstwie Sarmacji w zamian za nieaktywnego o. Januszka von Hippogriff-Pałasza SJ. Mam nadzieję, że tym razem realioza pozwoli mi pełnić swoje obowiązki. Od razu podjąłem dwie ważne decyzje - o rozpoczęciu spisu wiernych oraz zwołaniu Synodu, na którym określimy, w jakim kierunku ma podążać rotryzm w Księstwie.

Spis wiernych będzie odbywał się w bardzo prosty sposób, poprzez profil instytucji Kościoła. Wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie się. Synod rozpocznie się za tydzień - 17 czerwca i potrwa w Klasztorze aż do odwołania. Bardzo chciałbym, aby Kościół Rotryjski nie był elementem wrogim w Sarmacji, by mógł się rozwijać i ubogacać wszelką działalność w państwie. Wszystko zależy od tego, jak wzajemnie będziemy się traktować. A teraz chciałbym zaprezentować trochę rozważań na temat dzisiejszej uroczystości.
Cytuję:
W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się “Pięćdziesiątnicą” – z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, – bo obchodzi się 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. “I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4).

W ten sposób rozpoczyna się nowy etap – czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.

Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz “do dzieła, które im wyznaczyłem”, czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię. Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma świętego.

Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście obchodzone zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom.

Źródło rozważań

Michelangelo biskup Piccolomini SJ
Opat Teplicki
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 500,00 lt
Ten artykuł lubią: Albert Jan Maat von Hippogriff, Filip von Sarm, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Filip I Gryf, Santiago Vilarte von Hippogriff, Ludwik Tomović, Konrad Einsiedler von Hippogriff, Peter West, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.