Uroczystości Królestwa Baridasu

Spisane przez JKW Piotra Mikołaja, opisane przez JBE Christoffo

3 maja

Dzień Królewskiego Miasta Almery, urodziny JKW Mikołaja Aleksandra Piotra (1989). Uroczysty dzień dla mieszkańców stolicy Baridasu — Almery. Dzień ten jest także świętem dla pozostałych mieszkańców baridaskich ziem — urodziny odchodzi Król Senior — Jego Królewska Wysokość Mikołaj Aleksander Piotr. W trakcie tego dnia odbywa się uroczysty festyn poprzedzony mszą w Soborze Królewskim.

25 maja

Rocznica powstania Księstwa Sarmacji (2002). Najważniejsze święto Księstwa Sarmacji, w trakcie którego odbywają się coroczne Międzynarodowe Wirtualne Targi Turystyczne. W trakcie uroczystości odbywa się defilada Książęcych Sił Zbrojnych, wystąpienie Rządu jak i nadanie rocznicowych medali i odznaczeń. Na koniec dnia odbywa się coroczne wystąpienie Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza.

25 czerwca

Rocznica powstania Republiki Baridasu (2002). To najważniejsze ze wszystkich świąt obchodzonych przez mieszkańców Baridasu. Uroczystości odbywają się już od samego rana, kiedy to wraz ze wschodem słońca odbywa się uroczysta procesja i msza w odprawiana przez duchownych z Sarmackiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w Soborze Królewskim. Tuż przed zachodem słońca rozpoczyna się uroczysta zabawa tuż przed Królewskim Zamkiem. W festynie, w trakcie którego mieszczanie i włościanie, szlachta i arystokracja zasiadają do suto zastawionych stołów towarzyszą dĄwięki ludowej muzyki. W trakcie uczty Jego Królewska Mość wygłasza uroczystą mowę. śpiewy i tańce trwają do białego rana.

27 sierpnia

Urodziny JBE Christoffo (1982). Święto związane z urodzinami założyciela Baridasu — Republiki Baridas. Jego Baridajska Eminencja (niegdyś Prezydent Republiki Baridas) odbywa w tym dniu wiele spotkań, zarówno z szlachtą jak i arystokracją. W tym dniu także każdy z włościan i mieszczan może spotkać się „sam na sam” na uroczystej audiencji. Wieczorową porą Jego Baridajska Eminencja zaprasza ważne osobistości życia politycznego i kulturalnego na uroczystą kolację.

13 października

Urodziny JKM Daniela Łukasza (1991). Urodziny Jego Królewskiej Mości Daniela Łukasza to święto Sarmatów jak i obywateli Księstwa Sarmacji mieszkających w innych krainach. W tym dniu Król spotyka się z mieszkańcami Księstwa Sarmacji, wygłasza uroczyste przemówienie i nadaje okolicznościowe ordery.

5 listopada

Urodziny Jego Królewskiej Wysokości Piotra Mikołaja (1984). Drugi król Baridasu w dzień swoich urodzin przyjeżdża do Królewskiego Miasta Almery biorąc udział w uroczystej kolacji w Pałacu Królewskim, na której zjawiają się również Jego Królewska Mość Daniel Łukasz, Jego Królewska Wysokość Mikołaj Aleksander Piotr oraz Jego Baridajska Ekscelencja Christoffo. Po posiłku odbywa się pokaz sztucznych ogni wystrzeliwanych nad Pałacem Królewskim, w którym zamieszkiwał również wielokrotnie Piotr Mikołaj.

9 listopada

Dzień Baridasu, rocznica unii z Sarmacją (2006). Wspólne święto Baridasu i Sarmacji, w trakcie którego odbywają się uroczystości zarówno w Almerze jak i Grodzisku. Uroczyste spotkanie przywódców Sarmacji i Baridasu odbywa się zawsze w jednej ze stolic, w trakcie którego odbywają się rozmowy na najwyższym szczeblu. Dzień ten to także powód do zorganizowania zabawy dla mieszkańców obu państw.