Sport w Królestwie Baridasu

Spisane przez Wielmożnego Pana Piotra v-hr. von Thorn-Cetnarowicza

Sport w Księstwie Baridasu rozwija się, stosunkowo, od niedawna. Pierwszymi sportowymi rozrywkami cieszyć się mogło tylko bogate mieszczaństwo i włościaństwo. Od X wieku o aktywność fizyczną społeczeństwa Regnum Baridanorum zaczęli dbać duchowni z Sarmackiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, która na swoich terenach tworzyła rozgrywki w rzutem kamieniami na odległość. Wtedy też dochodziło do pierwszych prób oszukiwania — przeciwnicy eliminowali się nawzajem jeszcze przed grą. Łamali ręki, nogi, co bardziej zaangażowani niekiedy posuwali się do bardziej wysublimowanych metod. W XII wieku stworzono Baridajski Aktyw Sportowy, który eliminował brudne porachunki, dyskwalifikując zawodnika lub zaprowadzając go pod sąd Jego Królewskiej Mości, gdzie oszustów spotykała albo kara szubienicy, albo banicji poza granicę Królestwa. W 1392 roku grupa komesów i augustów na czele z Michałem komesem Almem rozwiązała Aktyw, powodując długoletnią posuchę sportową w Baridasie.

Zastój trwał aż do 1832 roku, kiedy mieszczanin Albert Waryja po uzgodnieniu z komesami, którzy przekazali mu ziemie na obrzeżach Almery, stworzył Pierwszy Waryjski Ośrodek Sportowy propagujący nieznaną wówczas grę — piłkę nożną — i swobodne ćwiczenia fizycznie. Waryjski Ośrodek wychował wielu wybitnych baridajskich sportowców, którzy zdobywali niezliczone ilości medali na nieoficjalnych spotkaniach międzynarodowych, od 1900 r. występując w gronie drużyn olimpijskich. W 1923 roku stworzono pierwszy piłkarski klub w Almerze – Baridajski Klub Sportowy Almera, który wielokrotnie wygrywał w miejscowych rozgrywkach, które z biegiem czasu zostały rozwiązane, a kluby przeniesione do większej Sarmackiej Ligi Piłkarskiej.

Wielkim baridajskim osiągnięciem było wybudowanie Stadionu Olimpijskiego na obrzeżach Almery. Pomieścić on może 80 213 widzów i spełnia wszystkie normy postawione przez MMKO (Międzymikronacyjny Komitet Olimpijski). Łącznie sport w Baridasie uprawia ok. 65% mieszkańców, w tym tylko 4% robi to zawodowo. Najpopularniejszym sportami są: piłka nożna – 42%, lekkoatletyka – 18%, piłka ręczna — 5% i inne – 35% (zalicza się do tej kategorii m.in. chłostanie Teutona na Trakcie Królewskim).