Plan Almery i zakup posesji

Plan Almery

Poniższe plany przedstawiają podział posesji według kategorii. Kliknij na miniatury, aby zmienić widok głównej mapy (powyżej). Kliknij tutaj, aby przywrócić widok całej mapy.

Posesje I kategorii Posesje II kategorii Posesje III kategorii

Zakup i posiadanie posesji w Królewskim Mieście Almerze podlegają ścisłym regulacjom stanowym. Zakup i posiadanie posesji I kategorii — pod zamek, pałac lub dużą willę są dozwolone jedynie dla Króla i arystokracji, zakup i posiadanie posesji II kategorii — pod średnią willę, dworek szlachecki lub domy piętrowe, dwupiętrowe i trzypiętrowe także dla szlachty, pozostałe posesje zaś, III kategorii są wolne do zakupu i posiadania dla wszystkich poddanych Króla Baridasu i obywateli sarmackich — dopuszczalne budynki określa królewski ordonans. Osoby nielegalnie posiadające posesje będą wywłaszczane, a nielegalnie wzniesione budynki — wyburzane.