Gospodarka na terenie Królestwa Baridasu

Spisane przez Czcigodnego Barona Markusa Arpeda-Iwanowicza

Królestwo Baridasu — pomimo wielu lat spędzonych w stagnacji — ma bardzo dobrze rozwiniętą gospodarkę. Na jego terytorium powstała tak zwana Almerska Strefa Ekonomiczna (w skrócie: ASE), która zrzesza następujące spółki akcyjne:

  • GTA Gold — kopalnia złota (250 kół zamachowych),
  • Kopalnia Krystyna Buchner — kopalnia węgla (229 kół zamachowych),
  • Broniek — kopalnia srebra (200 kół zamachowych),
  • Mennica Baridajska — mennica (119 kół zamachowych),
  • Puls SA — kopalnia miedzi (60 kół zamachowych).

Coraz częściej mówi się także o Czarnoleskiej Podstrefie Ekonomicznej, która miałaby wejść w skład Almerskiej Strefy Ekonomicznej z jedną fabryką — GTA Camelon (208 sztolni). Choć większość jej udziałowców to obywatele baridajscy, rozmowy z władzami miasta nie zostały jeszcze zainicjowane.

Niemałe znaczenie dla baridajskiej gospodarki ma też karczma, będąca własnością Królestwa — Latający Holender (56 dziewek wszetecznych), która co miesiąc zwraca Baridajczykom pieniądze wydane na alkohol w jakiejś, ustalanej każdorazowo, części. Ponadto warto zwrócić uwagę na stolicę Królestwa Baridasu — Almerę, która jest większa i bardziej ludna od samej stolicy Księstwa Sarmacji. Daje to spore zyski i umożliwia prawidłowe funkcjonowanie naszej gospodarki.