Pytania i odpowiedzi · FAQ

Spisane przez JKW Helwetyka Romańskiego (Piotra Mikołaja) i WP Jakuba v-hr. Kaczyńskiego

Jeżeli nie możesz znaleźć potrzebnej Ci informacji, skontaktuj się z mentorem, którego zadaniem jest udzielanie pomocy i wszechstronnych wyjaśnień nowym mieszkańcom Królestwa Baridasu.

Czym jest Baridas?

Królestwo Baridasu jest krajem Korony Księstwa Sarmacji. Oznacza to, że jest państwem, które podpisało Tratat o Unii z Księstwem Sarmacji, a władza zwierzchnia należy w nim do Księcia Sarmacji. Baridas posiada specyficzne uwarunkowania ustrojowe. Owszem, jest — jak i całe państwo — monarchią, ale zabarwienie owego monarchizmu jest o wiele bardziej radykalne. Wierzymy, iż to Jego Książęca Mość jest ostoją potęgi Księstwa Sarmacji i to wokół jego osoby gromadzi Baridas najwybitniejszych działaczy epoki.

Dołącz do nich i Ty.

Możliwości do wykazania się w Baridasie masz wiele. Najwięcej laurów zbierają — rzecz jasna — pomysłodawcy, osoby kreatywne, umiejące zaprojektować nowe inicjatywy i przekonać do nich innych. Ale nie tylko. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W Baridasie możesz rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania z każdej dziedziny. Potrzebujemy humanistów, matematyków, grafików, geografów...

Pamiętaj jednakże, iż decydując się na zamieszkanie i działalność w tej części Księstwa wykazać będziesz się musiał odpowiednią kulturą i poziomem intelektualnym. Przyda się również znajomość — i postępowanie podług etykiety.

Powodzenia!

Czym jest Sarmacja?

Księstwo Sarmacji to największe w Polsce państwo internetowe (mikronacja). Znaczy to, iż istnieje tylko i wyłącznie w Internecie. Łączy ludzi wszelkich zainteresowań z całego kraju — a niejednokrotnie i zagranicy. W całości, od podstaw jest tworzona przez inicjatywę i pomysł obywateli i mieszkańców.

Państwo to opiera się na realnych odpowiednikach — posiada Rząd, Sejm, Sąd, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, inicjatywy kulturalne. Walutą jest libert (lt), w skład którego wchodzi sto pinów. Życie towarzyskie państwa toczy się na forum.

W Sarmacji można robić wszystko, czego nie zabrania prawo. Można zatem zostać politykiem, przedsiębiorcą, redaktorem gazety, sportowcem, pracownikiem naukowym, pracownikiem fizycznym, urzędnikiem, nauczycielem, artystą, pisarzem... Cokolwiek Twoja wyobraźnia może stworzyć, będzie dla nas przydatne.

Jak funkcjonować w Baridasie i Sarmacji?

Przede wszystkim daj się poznać, przekaż informację o swoich zainteresowaniach, a na pewno znajdzie się ktoś, komu Twoja wiedza i umiejętności będą przydatne.

W Sarmacji funkcjonują dwa rodzaje pracy: wirtualna i realna. Praca wirtualna polega na wytwarzaniu i sprzedawaniu pracy w profilu mieszkańca w systemie DSG. Do tego potrzebne jest zdrowie, wytwarzane poprzez jedzenie zupek w kantynach.

Praca realna polega na wykonaniu dowolnej usługi, jak na przykład wykonanie strony www, grafiki czy napisanie tekstu. Zapotrzebowanie — a i zarobki — tego typu pracowników są o wiele wyższe, ponieważ zawsze potrzebne są kreatywne osoby z umiejętnościami.

Czym różni się kraj Korony od prowincji?

Kraj Korony jest państwem, które połączyło się z Księstwem Sarmacji poprzez unię. W związku z tym ważkim wydarzeniem podpisany został Akt Unii. Natomiast prowincja to — najczęściej — niegdysiejsze państwo, ktore zostało inkorporowane do Księstwa. Oba akty zostają podpisane zarówno przez władcę państwa przystępującego do związku z Księstwem Sarmacji, jak i Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji. Za każdym razem z okazji unii lub inkorporacji obywatele państwa przyłączanego zostają obywatelami sarmackimi, po złożeniu stosownej przysięgi. Częstokroć także szlachta otrzymuje stosowne nobilitacje.

Czym różni się Baridas od innych regionów?

Baridas stworzony jest — jak zostało wyżej wspomniane na pewnych sztywnych ramach, których przestrzeganie jest wymagane do otrzymania możliwości uczestniczenia w życiu Królestwa. Przede wszystkim wymagana jest wysoka kultura osobista. Przestrzeganie etykiety oraz norm współżycia społecznego jest równie ważne, co Twoje umiejętności. Dodatkowo, społeczeństwo baridajskie jest ściśle shierarchizowane. Istnieją ściśle wytyczone stany, które bronią swoich przywilejów, jak w każdej monarchii stanowej. Nie istnieją partie polityczne, bo wokół stanów i działań na rzecz kraju oscyluje całe życie publiczne.

Co mogę robić w Baridasie?

W Królestwie Baridasu istnieje wiele możliwości wykazania się. Najważniejszymi funkcjami są (w porządku alfabetycznym):

 • Architekt, tworzący strony internetowe dla Baridasu,
 • Archiwista, odpowiedzialny za kierowanie biblioteką i archiwami,
 • Geograf, czyli osoba opisująca szeroko rozumianą geografię Królestwa,
 • Grafik, przygotowujący materiały graficzne na potrzeby Baridasu,
 • Heraldyk, prowadzący rejestr herbów i opracowujący symbolikę baridajską,
 • Herold, sporządzający biogramy i prowadzący Komnatę Zasłużonych,
 • Historyk, zajmujący się opisywaniem historii i zabytków Baridasu,
 • Kancelista, zajmujący się pracą biurową w administracji
 • Kartograf, czyli osoba sporządzająca mapy Królestwa i jego osad,
 • Kasztelan, naczelnik Królewskiego Miasta Almery,
 • Kustosz, prowadzący inicjatywy wszelkiej maści (kulturalne, sportowe) i organizujący konkursy,
 • Lingwista, zajmujący się językiem,
 • Marszałek Dworu, pilnujący porządku i przyjmujący wnioski do Króla,
 • Mentor, odpowiedzialny za pomoc nowym poddanym Króla,
 • Pisarz, zarządzający Heroldem, agencją prasową Baridasu,
 • Podskarbi, a więc osoba zajmująca się sprawami finansowymi i rachunkami Królestwa oraz ściągający należności,
 • Prefekt, czyli osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku publicznego w Królestwie,
 • Przewodniczący Rady Królestwa, kierujący obradami lokalnego "parlamentu", podejmującego ustawy,
 • Wójt, naczelnik wsi Slipyjów.

Jak mogę zamieszkać w Baridasie?

Każdy, kto chce zamieszkać w Baridasie powinien wypełnić odpowiedni wniosek. Jeżeli jest mieszkańcem Księstwa Sarmacji, to wystarczy spełnić odpowiednie restrykcje, czyli posiadanie piętnastu lat. Możliwe jest ominięcie tegoż warunku, jeżeli osoba ta wykaże się potrzebnymi do życia w Królestwie cnotami. Osoba niebędąca jeszcze mieszkańcem Korony Księstwa Sarmacji wypełnia wniosek imigracyjny zamiast formularza przeprowadzki.

Jak mogę założyć konto w banku? Co jest walutą Baridasu?

Na stronach Sarmacji dostępny jest formularz odpowiedzialny za założenie konta w Sarmacji, równoznacznego z założeniem konta bankowego. Po założeniu będzie możliwe otrzymywanie nań wszelkich środków pieniężnych — pensji, darowizn oraz bezpłatne — i bezpieczne — przechowywanie tam swoich oszczędności. Będą to liberty — wirtualna waluta Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, dzieląca się na 100 pinów.

Skąd wziąć pieniądze?

Najprostszym sposobem na zarobienie jest praca społeczna. Jeżeli jednak niskie wynagrodzenie Cię nie satysfakcjonuje, podejmij aktywną pracę na terenie Baridasu. Możliwości zatrudnienia wymienione są powyżej. Ważnym elementem życia w Baridasie jest brak jakichkolwiek dotacji państwowych — wszystko trzeba zarobić własną pracą.

Jak mogę korzystać z listy dyskusyjnej?

Rejestracja na liście dyskusyjnej jest prosta — wystarczy wypełnić poniższy formularz. Wcześniej przeczytaj dokładnie zasady obowiązujące we wszystkich baridajskich miejscach publicznych. Pamiętaj, iż lista dyskusyjna jest pod stałym nadzorem Straży — każde zachowanie uchybiające podstawowym normom społecznym będzie tępione.

Twój adres e-mail: